उत्पादनहरू

View as  
 
  • जलरोधक क्यानभास यात्रु ब्याकप्याक उपयोग गरीयो उच्च र गुण वेल्डेड प्रक्रिया संग तिरपाल सामग्री गुण आश्वासन हामी समर्पित हामी आफैं लाई बाहिरी जलरोधक गियर झोला धेरै बर्ष, कभर धेरै वा यूरोप र को अमेरिका बजार हामी छन् आशा गर्दै बन्नु तपाइँको लामो अवधि साथी भित्र chभित्रa.

  • जलरोधक यात्रु वेल्डेड ब्याकप्याक उपयोग गरीयो उच्च र गुण वेल्डेड प्रक्रिया संग तिरपाल सामग्री गुण आश्वासन हामी समर्पित हामी आफैं लाई बाहिरी जलरोधक गियर झोला धेरै बर्ष, कभर धेरै वा यूरोप र को अमेरिका बजार हामी छन् आशा गर्दै बन्नु तपाइँको लामो अवधि साथी भित्र chभित्रa.

  • जलरोधक यात्रु ब्याकप्याक को लागी ल्यापटप प्रयोग गरिएको उच्च र गुण वेल्डेड प्रक्रिया संग तिरपाल सामग्री गुण आश्वासन हामी समर्पित हामी आफैं लाई बाहिरी जलरोधक गियर झोला धेरै बर्ष, कभर धेरै वा यूरोप र को अमेरिका बजार हामी छन् आशा गर्दै बन्नु तपाइँको लामो अवधि साथी भित्र chभित्रa.

  • जलरोधक सुक्खा डु boat्गा झोला 100Liter,used उच्च र गुण वेल्डेड प्रक्रिया संग तिरपाल सामग्री गुण आश्वासन हामी समर्पित हामी आफैं लाई बाहिरी जलरोधक गियर झोला धेरै बर्ष, कभर धेरै वा यूरोप र को अमेरिका बजार हामी छन् आशा गर्दै बन्नु तपाइँको लामो अवधि साथी भित्र chभित्रa.

  • जलरोधक सुक्खा झोला २०Liter,used उच्च र गुण वेल्डेड प्रक्रिया संग तिरपाल सामग्री गुण आश्वासन हामी समर्पित हामी आफैं लाई बाहिरी जलरोधक गियर झोला धेरै बर्ष, कभर धेरै वा यूरोप र को अमेरिका बजार हामी छन् आशा गर्दै बन्नु तपाइँको लामो अवधि साथी भित्र chभित्रa.

  • जलरोधक पैदल यात्रा ब्याकप्याक निलो, १००% जलरोधक, सामग्री उपयोगहरु पीवीसी वा TPU (कोटिंग lamभित्रatभित्रg संग भित्र बीचमा 500D nettभित्रg र विशेषता को sकोt र कम तापक्रम धैर्य संग जलरोधक, ओस proको, dustproको, staभित्र proको, उत्पादनहरू सक्छ हुन प्रयोग गर्नुहोस् fवा sailभित्रg, divभित्रg, boatभित्रg, fishभित्रg, climbभित्रg, campभित्रg outdoवाs, नदी raftभित्रg र आदि,